ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางมนัสนันท์ แสงนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,09:16  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดตั้งคณะลำตัดสุนทโรศิลป์ "ศิษย์หวังเต๊ะ"
ชื่ออาจารย์ : นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2556,22:02  อ่าน 1599 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูรางวัลเสมาทองคำจังหวัดปทุมธานี ปี 2542
ชื่ออาจารย์ : นางแววตา คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,21:49  อ่าน 1836 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ปี 2544
ชื่ออาจารย์ : นางแววตา คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,21:48  อ่าน 1077 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาดีเด่น ปี 2545
ชื่ออาจารย์ : นางแววตา คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,21:47  อ่าน 1144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจจังหวัดปทุมธานี 2547
ชื่ออาจารย์ : นางแววตา คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,21:46  อ่าน 994 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปี 2548
ชื่ออาจารย์ : นางแววตา คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,21:45  อ่าน 983 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเมืองไทยเมืองคนดี ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางแววตา คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,21:43  อ่าน 990 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการดีเด่น 2553
ชื่ออาจารย์ : นางแววตา คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,21:42  อ่าน 1045 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางแววตา คลังหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,21:41  อ่าน 1072 ครั้ง
รายละเอียด..