ด้านงานกิจการนักเรียน

นางแววตา คลังหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าด้านงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 081-383-5991

นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 093578599
อีเมล์ : sarutiwong_fuu@hotmail.com

นายทศวัฒน์ ไวพิชากร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0615198239
อีเมล์ : caresaxbsri@gmail.com