กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 084-752-1963
อีเมล์ : boonsmer@hotmail.com

นายทศวัฒน์ ไวพิชากร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0615198239
อีเมล์ : caresaxbsri@gmail.com