ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกษม มิตรน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1