สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์


รัศมี คือ แสงสว่าง

เจดีย์ คือ ความกตัญญูให้ระลึกถึงพระคุณสุนทรธาดา (หลวงพ่อทองกลึง)
               เจ้าอาวาสวัด  เจดีย์หอยได้มอบที่ดิน จำนวน 30 ไร่ ให้กับโรงเรียน

ดอกบัว คือ สัญลักษณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี

รวงข้าว คือ ความอุดมสมบูรณ์

 

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู(บานเย็น)-ขาว