ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมนัสนันท์ แสนโบราณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรวลัญย์ จำรูญหิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายณัฐวุฒิ ปัดภัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1