ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าด้านการบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นายวิจิตร สินมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวมนัสนันท์ แสนโบราณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัฐวุฒิ ปัดภัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0