กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิรกานต์ พันธมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0960643607
อีเมล์ : sirakan2537@gmail.com