ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการเตรียมพร้อมมาตรการเปิดภาคเรียน ๑/๖๓ (อ่าน 71) 23 มิ.ย. 63
แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 38) 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 74) 13 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาค (อ่าน 99) 05 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบัปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรยีนแบบเบ็ดเส (อ่าน 86) 05 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 101) 02 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียน ม.๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 116) 23 เม.ย. 63
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 120) 23 เม.ย. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 94) 15 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 91) 15 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 106) 15 เม.ย. 63
ผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning (อ่าน 93) 02 เม.ย. 63
ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่าน (อ่าน 100) 30 มี.ค. 63
ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (อ่าน 108) 28 มี.ค. 63
แจ้งความจำนงสมัครเรียน (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 471) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ ปีการศึ (อ่าน 116) 18 มี.ค. 63
ปฏิทินกำหนดการปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ และเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 149) 04 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 133) 04 มี.ค. 63
EM คืออะไร? (อ่าน 297) 05 พ.ย. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่๒/๖๒ (อ่าน 321) 04 พ.ย. 62
กำหนดการ ปิดภาคเรียนที่1/62 และเปิดภาคเรียนที่ 2/62 (อ่าน 731) 26 ก.ย. 62
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (อ่าน 3554) 04 เม.ย. 62
ปฏิทินกำหนดการปิดภาคเรียน ๒/๖๑ และเปิดภาคเรียน ๑/๖๒ (อ่าน 1107) 14 มี.ค. 62
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 529) 11 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 393) 04 ก.พ. 62
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ (อ่าน 512) 29 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(เรือนพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (อ่าน 402) 29 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วหน้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 427) 29 ม.ค. 62
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ ระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม (อ่าน 405) 25 ธ.ค. 61
ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ ๖ โรงเรียนได้รับ ความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได (อ่าน 556) 13 พ.ย. 61
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (อ่าน 580) 13 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ (อ่าน 1035) 13 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร (พื (อ่าน 873) 21 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 850) 21 พ.ย. 60
รับสมัครนักเรียน๑และ๔-ปี๖๐ (อ่าน 1003) 02 ก.พ. 60
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2556-2558 (อ่าน 938) 12 ม.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ (อ่าน 759) 25 พ.ย. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 1249) 17 ก.พ. 58
ประเภทของบัว (อ่าน 3352) 12 ธ.ค. 57
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 2258) 11 พ.ย. 57