ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข (อ่าน 74) 20 ธ.ค. 65
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 60) 18 ธ.ค. 65
(อ่าน 92) 14 ธ.ค. 65
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (อ่าน 113) 02 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 148) 07 พ.ย. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน (อ่าน 141) 06 พ.ย. 65
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า (อ่าน 148) 31 ต.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียน ป.5-6 และ ม.2-3 เข้าร่วมกิจกรรม สนุกคิดกับวิทย์สุนทโรฯ KIDS (อ่าน 251) 14 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว (อ่าน 4010) 24 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 4328) 01 พ.ค. 64
แผ่นพับคุณธรรมอัตลักษณ์ ๕ ประการ (อ่าน 7454) 01 ส.ค. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 7282) 15 เม.ย. 63
EM คืออะไร? (อ่าน 7487) 05 พ.ย. 62