ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning (อ่าน 10) 02 เม.ย. 63
ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่าน (อ่าน 8) 30 มี.ค. 63
ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (อ่าน 18) 28 มี.ค. 63
แจ้งความจำนงสมัครเรียน (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 232) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ ปีการศึ (อ่าน 34) 18 มี.ค. 63
ปฏิทินกำหนดการปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ และเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 55) 04 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (อ่าน 49) 04 มี.ค. 63
EM คืออะไร? (อ่าน 191) 05 พ.ย. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่๒/๖๒ (อ่าน 218) 04 พ.ย. 62
กำหนดการ ปิดภาคเรียนที่1/62 และเปิดภาคเรียนที่ 2/62 (อ่าน 613) 26 ก.ย. 62
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (อ่าน 2792) 04 เม.ย. 62
ปฏิทินกำหนดการปิดภาคเรียน ๒/๖๑ และเปิดภาคเรียน ๑/๖๒ (อ่าน 946) 14 มี.ค. 62
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 431) 11 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 320) 04 ก.พ. 62
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ (อ่าน 415) 29 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(เรือนพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (อ่าน 320) 29 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วหน้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 345) 29 ม.ค. 62
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ ระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม (อ่าน 326) 25 ธ.ค. 61
ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ ๖ โรงเรียนได้รับ ความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได (อ่าน 442) 13 พ.ย. 61
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (อ่าน 466) 13 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ (อ่าน 943) 13 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร (พื (อ่าน 791) 21 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 756) 21 พ.ย. 60
รับสมัครนักเรียน๑และ๔-ปี๖๐ (อ่าน 914) 02 ก.พ. 60
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2556-2558 (อ่าน 851) 12 ม.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ (อ่าน 699) 25 พ.ย. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน (อ่าน 1182) 17 ก.พ. 58
ประเภทของบัว (อ่าน 3213) 12 ธ.ค. 57
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 2165) 11 พ.ย. 57
ครูสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ได้รับรางวัลครูสอนดี (อ่าน 1383) 17 ม.ค. 57
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ มอบเกียรติบัตรคุณพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1354) 04 ธ.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสษา ไปล่โสภณ (อ่าน 1224) 05 พ.ย. 56
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศไทย (อ่าน 1246) 04 ต.ค. 56
นายสราวุทธ สินธุโร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น (อ่าน 1038) 05 ก.ย. 56
นางสาวกิติยา สุขประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น (อ่าน 1288) 05 ก.ย. 56
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น (อ่าน 1310) 05 ก.ย. 56
ครูสอนดี นายสราวุทธ สินธุโร (อ่าน 1247) 20 พ.ค. 56