วารสารประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
กยศ. จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
การพัศนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
การประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให่แก่นักเรียนและชุมชน
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 27 ปี
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ร่วมงานวันครู
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ปันรักปันสุข
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ปาริชาตเกมส์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
แนะแนวการศึกษาและร่วมออกร้านค้าในกิจกรรม วันรวมน้ำใจสู่มัสยิดมุสลิมีน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ผลการพัฒนาผู้เรียน (ศิลปหัตถกรรม)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
กิจกรรมส่งความสุขในเทศกาลวันคริสต์มาส
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66