วารสารประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันครู
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ปันรักปันสุข
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ปาริชาตเกมส์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
แนะแนวการศึกษาและร่วมออกร้านค้าในกิจกรรม วันรวมน้ำใจสู่มัสยิดมุสลิมีน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
ผลการพัฒนาผู้เรียน (ศิลปหัตถกรรม)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
กิจกรรมส่งความสุขในเทศกาลวันคริสต์มาส
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
น้อมกราบนมัสการแสดงมุทิตาคาระวะแด่พระครูวรธรรมวาที, ดร.เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร และน้อมกราบพระครูสุนทรคุณธาดา, ดร.เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
กิจกรรม PLC การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ Soontharo Model ตามแนวทางอริยสัจ ๔
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการเข้าร่วมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
อบรม หัวข้อ "เติมความสุข ปลุกพลังใจการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาเพื่องานบริการ" ณ คณะแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 66

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65

โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65