ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์จึงเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.soontharo.ac.th

รับสมัครออนไลน์
>> ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
>> วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓
ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.soontharo.ac.th

***หมายเหตุ
นักเรียนเก่า ม.๓ ที่แจ้งความจำนงขอสมัครเรียนไว้แล้ว
ไม่ต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.๔ และนำเอกสารหลักฐานการสมัคร
มายื่นในวันที่ ๓-๑๒ พ.ค. ๖๓

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2563,13:52   อ่าน 93 ครั้ง