ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
EM คืออะไร?

EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง “กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย

 1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bacteria) คุณสมบัติ สังเคราะห์สารอินทรีย์และสร้างความอุดมสมบูรณ์
 2. กลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) คุณสมบัติ ต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษ
 3. กลุ่มจุลินทรีย์หมัก เช่น ยีสต์ (Yeast) คุณสมบัติ ช่วยในการย่อยสลาย

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM

 • ปรับสภาพดิน น้ำ อากาศ ให้ดีขึ้น
 • สามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้สมดุล
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก การย่อยสลาย ทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ย
 • ลดการใช้สารพิษ สารเคมี เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ดีกว่า
 • สามารถป้องกันเชื้อโรค และสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์

ประโยชน์ใช้สอยของจุลินทรีย์ EM เช่น

 • การเกษตร เช่น การเตรียมแปลง การดูแลพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ
 • ปศุสัตว์ เช่น ผสมน้ำและอาหารให้สัตว์กิน พ่นล้างคอก สมานบาดแผล
 • ในครัวเรือน ใช้ทำความสะอาด กำจัดกลิ่นในบริเวณต่างๆ เช่น ห้องครัว หรือ ช้เทลงท่อป้องกันการอุดตันของท่อและรางระบายน้ำ
 • การประมง เช่น การเตรียมบ่อ ปรับสภาพน้ำ
เราสามารถนำประโยชน์ของ EM มาใช้ในด้านใดบ้าง
EM เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่คัดสรรมาเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค
ประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นพิษกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยลดการใช้
สารเคมี

เราสามารถประยุกต์ใช้ EM ในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ใช้เพื่อปรับสมดุลให้กับดิน
 • ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ใช้เพื่อกำจัดกลิ่นจากขยะมูลฝอย

วิธีเก็บรักษาจุลินทรีย์ EM

 • เก็บในที่ร่ม ที่อุณหภูมิ 20-45 °C
 • ถ้ายังไม่เปิดใช้ เก็บไว้ได้นาน 1 ปี
 • ถ้าเปิดใช้แล้ว เก็บไว้ได้นาน 6 เดือน (เปิดแล้วควรปิดฝาให้สนิท)

ข้อสังเกต

 • EM ดี สีน้ำตาล กลิ่นหอมเปรี้ยว
 • EM เสีย สีดำ กลิ่นเหม็นเน่า (ควรเทลงส้วมหรือนำไปกำจัดวัชพืช)
แหล่งที่มา : https://www.kyg.co.th/what-is-em/

โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,08:50   อ่าน 273 ครั้ง