ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๓ เมตร (พื
ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘๓-๒๙๑๘๒๓๓ หรือ e-mail : Patcharin.atn@gmail.com
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2560,16:10   อ่าน 513 ครั้ง