ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศจ้างเหมารถไป ร.พ.ลาดหลุมแก้ว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.91 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศจ้างซ่อมกลองรำมะนา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.29 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศจ้างปูกระเบื้องและระบบไฟ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.26 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศซื้อเครื่องตัดหญ้า   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.26 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน ม.ค   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.38 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศจ้างทำโครงหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.94 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน มี.ค   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.34 KB