แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการ ปีกาศึกษา ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.19 MB
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการ ปีกาศึกษา ๒๕๖๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB