ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่สถานศึกษา   

     โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
     73/2 หมู่ 4 ตำบลบ่เงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  12140
     โทร. 02-5994130

E-mail : soontharomet.1990@gmail.com

แผนที่ตั้งของสถานศึกษา