ภาพกิจกรรม
อบรม หัวข้อ "เติมความสุข ปลุกพลังใจการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาเพื่องานบริการ" ณ คณะแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2566,13:16   อ่าน 108 ครั้ง