ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตร“งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ และนายสราวุทธ สินธุโร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตร พร้อมด้วยนายสิทธิพงษ์ ยังมี ประธานกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตร เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องใน “งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒” ในวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก เพื่อเน้นส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีใจรักในอาชีพเกษตรกรรม พร้อมสืบทอดทายาทเกษตรอาชีพหลักคนไทย
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2562,16:45   อ่าน 341 ครั้ง