ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสราวุทธ สินธุโร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในงานมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนเข้าร่วมการทดลอง sci show, ประกวดชุดรีไซเคิล และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และนายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทและมอบของรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแขาขันตอบปัญหาและประกวดชุดรีไซเคิล
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,16:10   อ่าน 599 ครั้ง