ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ กล่าวต้อนรับคณะชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (ขุนด่าน๑๑๑) ได้เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้และปลูกจิตสำนึก ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บ่อเงิน และประชาชนบริเวณใกล้เคียง มาเข้าร่วมกิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม พระครู ดร.สุนทรคุณธาดา Ph.D.
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,15:59   อ่าน 663 ครั้ง