ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒/๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดในงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ของคณะครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ โดยมีการแสดงเอกสารและผลงานการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการ สถานศึกษาได้รับทราบ โดยมี พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร. ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และกลุ่มบริหาร ๔ ฝ่าย ติดตามดูการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระครู ดร. สุนทรคุณธาดา Ph.D
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,15:43   อ่าน 360 ครั้ง