ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
ได้เป็นประธานในกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรการประกวดผลงานทางด้านภาษาไทย ได้มีกิจกรรมการประกวด
การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร และการแสดงละครประกอบเพลงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากนั้นมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงคุณงามความดีของกวีเอกของไทย
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,11:14   อ่าน 87 ครั้ง