ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ประจำปี ๒๕๖๒ นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครู
และนักเรียนได้ให้การต้อนรับ นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔ ให้เกียรติร่วมรับชมการแสดงและให้โอวาทนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนนำไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต จากนั้นคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,11:12   อ่าน 170 ครั้ง