ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดย นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นประธานในกิจกรรมวันไหว้ครู 
พร้อมทั้งเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ประกวดคัดลายมือ
วาดภาพ ณ ห้องประชุมพระครู ดร.สุนทรคุณธาดา Ph.D. ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ 
กตัญญู กตเวที ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,11:09   อ่าน 188 ครั้ง