ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ได้จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริหาร
และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุม พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร.
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,10:57   อ่าน 126 ครั้ง