ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/61

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒
อบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

สอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒
๕ ธันวาคม วันสำคัญของชาติไทย
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรุงไทย-แอกซ่า มอบอุปกรณ์กีฬา
นมัสการขอพรวันปีใหม่ ๒๕๖๒
สถาบันพว.ติว O-NET ม.๓ และ ม.๖
วันครูครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒
แจ้งตารางนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมฯ
ผู้อำนวยการสนามสอบ O-NET
ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมสนามสอบ(O-NET)
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ติดตามนักเรียนผู้รับทุนการศึกษา
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประเมินโรงเรียนต้นแบบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและวันปฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันครบรอบจัดตั้งโรงเรียน ครบ ๒๔ ปี
ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
อบรม “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
ยินดีกับนักเรียน ม.๖ (หลักสูตรทวิศึกษา) สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๖๑
สอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
โครงการบรรพชาบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี๒๕๖๒
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,22:21   อ่าน 234 ครั้ง