ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/61

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒
อบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

สอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒
๕ ธันวาคม วันสำคัญของชาติไทย
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรุงไทย-แอกซ่า มอบอุปกรณ์กีฬา
นมัสการขอพรวันปีใหม่ ๒๕๖๒
สถาบันพว.ติว O-NET ม.๓ และ ม.๖
วันครูครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒
แจ้งตารางนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมฯ
ผู้อำนวยการสนามสอบ O-NET
ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมสนามสอบ(O-NET)
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ติดตามนักเรียนผู้รับทุนการศึกษา
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประเมินโรงเรียนต้นแบบ


การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,22:21   อ่าน 120 ครั้ง