ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/61

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑                              
วันไหว้ครู 2561 
อบรมโครงการเยาวชนต่อต้านเอาชนะยาเสพติด 
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด 
วันสถาปนาลูกเสือ 
ประชุมดื่มน้ำชาเพื่อการศึกษา 
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๖๑  
ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ร.๑๐  
กิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑”
กิจกรรมอบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมวันอาเซียน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
กิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑”
กิจกรรมอบรมการชงกาแฟ“เติมเต็มฝัน ของคนรักกาแฟ”
ศึกษานิเทศก์กำกับ ติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
คณะฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษาดูงาน
ปัจฉิมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑
งานเกษียณอายุราชการ ครูสายันต์ เอี่ยมมิ(กลางวัน)
งานเกษียณอายุราชการ ครูสายันต์ เอี่ยมมิ(กลางคืน) 
เสวนาวิชาการ@เซียร์รังสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,21:49   อ่าน 194 ครั้ง